Vraag een Microsoft 365 beveiligingsscan aan

Wanneer een Microsoft 365 omgeving uitgerold is kun je ervan uitgaan dat er weinig is gedaan om de omgeving veilig te maken.

Standaard instellingen zijn op zich redelijk, maar het kan altijd beter en veiliger. Er is onvoldoende inzicht in de omgeving en de risico’s die je als bedrijf loopt. Wie heeft toegang tot welke data en is die data wel voldoende beveiligd?

Per klant verschillen de wensen en behoeftes om hun Microsoft 365 omgeving naar een hoger beveiligingsniveau te brengen, en vaak is het maatwerk.

Wil je weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de beveiliging van Microsoft 365 omgeving en wat er nodig is om de beveiliging tot een hoger niveau te krijgen moeten er een aantal stappen uitgevoerd worden.

Laat hier je gegevens achter

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om een scan in te plannen en door te nemen wat wij hiervoor nodig hebben.

Een veiligere omgeving in een paar stappen

Stap 1. Inventarisatie.

Wij brengen de actuele situatie in kaart aan de hand van speciaal ontwikkelde vragenlijsten, zoals de Compliance Score, Microsoft Secure Score en Identity Secure Score. Waar dit mogelijk is, passen we security features en instellingen direct aan.

Stap 2. Advies.

We geven advies over aanvullende security features en instellingen die noodzakelijk zijn om het vereiste beveiligingsniveau te bereiken. Wat is nodig om het vereiste beveiligingsniveau te bereiken? In een helder rapport geven we advies over de noodzakelijke verbeterpunten, welke impact de verbeterpunten hebben op de ICT-omgeving en de organisatie, en welke investeringen nodig zijn om deze punten te realiseren. We presenteren en lichten dit rapport toe.

Stap 3. Planning.

Na akkoord op ons voorstel ontvangt u een planning voor de realisatie van de security features met instellingen. Met het plan van aanpak ontvangt u ook een tijdsplanning. Hierin maken we inzichtelijk wanneer we welke verbetering uitvoeren en hoe we zorgen voor een optimale adoptie van de nieuwe aanpak.

Stap 4. Realisatie.

We gaan aan de slag met de inrichting van de security features, gaan we de verbeteringen doorvoeren en geven we praktische uitleg over de wijzigingen. Wij vinden het belangrijk om u bewust te maken van de noodzaak van een veilige ICT-omgeving.

Stap 5. Beheer.

We nemen de beveiliging van uw Microsoft 365 omgeving in beheer. Vanaf dat moment zorgen wij voor updates en periodieke controles om deze op het gewenste beveiligingsniveau te houden. Daarom is dit geen eenmalige actie maar moet dit ook maandelijks bijgehouden worden. We rapporteren met regelmaat over de bedreigingen die zijn afgeweerd en hoe de security omgeving heeft gefunctioneerd. Daarnaast plannen we periodiek een persoonlijk overleg in om te bespreken of er ontwikkelingen zijn die mogelijk van invloed zijn op het beveiligingsniveau, zodat we daarop kunnen anticiperen. Zo heeft u zekerheid dat uw Microsoft 365 omgeving optimaal beveiligd is en ook blijft.

beveiliging

Uitleg scores

Compliance Score

Het compliance beheer dashboard geeft de algehele nalevingsscore weer. Deze score meet de voortgang bij het voltooien van aanbevolen verbeteracties binnen besturingselementen. De score kan u helpen inzicht te krijgen in uw huidige nalevingshouding. Het kan u ook helpen om prioriteit te geven aan acties op basis van hun potentieel om risico’s te beperken.

Microsoft Secure Score

Microsoft Secure Score is een meting van de beveiligingsstatus van een organisatie, waarbij een hoger aantal aangeeft dat er meer verbeteracties zijn uitgevoerd. Als u de aanbevelingen voor secure score volgt, kunt u uw organisatie beschermen tegen bedreigingen.

Identity Secure Score

De Identity Secure beveiligingsscore is een percentage dat als indicator fungeert voor de manier waarop u bent afgestemd op de aanbevelingen van Microsoft best practice voor beveiliging. Elke verbeteringsactie in de Identity veilige score is afgestemd op uw specifieke configuratie.

Waarom een scan uitvoeren

Vraag nu de scan aan

Wil jij ook een veiligere Microsoft 365 omgeving die past bij jouw bedrijf? Vraag dan bij ons een scan aan en wij zorgen dat uw Microsoft 365 omgeving een hogere beveiligingsniveau krijgt!